Dywidenda
Październik 2020r.
P W Ś C P S N
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Dywidenda

Dywidendy wypłacone w ostatnich 3 latach obrotowych:

Nazwa Akcjonariusza

Dywidenda za rok

Kwota wypłaconej dywidendy

Data wypłaty

Liczba akcji objętych wypłatą

Dywidenda na akcję (w zł)

Akcjonariusze

2016

28 104 862,40

2017-07-21

11 908 840

2,36

Akcjonariusze

2015

65 498 620,00

2016-11-30

11 908 840

5,50

Akcjonariusze

2014

62 640 498,40

2015-04-29

11 908 840

5,26

           
           

 

Dywidendy planowane do wypłaty:

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 1,00 (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję, oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 29 września 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że wypłata dywidendy na warunkach opisanych powyżej nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy „Prime Car Management” S.A. za trzeci kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”), a wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie). W przypadku braku Spełnienia Warunku Dywidendy, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

 

Polityka dywidendowa:

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą przez Zarząd Spółki, opublikowaną Raportem bieżącym nr 9/2015 – Zmiana Polityki Dywidendy z dnia 7 kwietnia 2015 roku, następnie zmienioną w sposób określony w Raporcie bieżącym nr 30/2016 – Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej, zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy.