Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 10/2016 - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 31.053.556,70  złotych oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki wnioskuje o:

  1. przeznaczenie zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
  2. wypłatę dywidendy w wysokości 65.498.620,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100), składającą się z kwoty w wysokości 31.053.556,70 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 70/100) stanowiącą zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz kwoty w wysokości 34.445.063,30 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 30/100) stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, co oznacza że na jedną akcję przypada 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy);
  3. ustalenie dnia dywidendy na dzień: 23 czerwca 2016 r.;
  4. ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień: 30 listopada 2016 r.

Zarząd informuje, że ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień 30 listopada 2016 roku uzasadnione jest możliwościami finansowymi Spółki wynikającymi z planowanych przepływów pieniężnych.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w dniu dzisiejszym niniejszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.