Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 17/2016 - Zastaw rejestrowy na aktywach o znacznej wartości

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", „Zastawca”) informuje że w dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na zbiorze pojazdów, stanowiących znaczące aktywo Spółki.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytowej („Umowa”) z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zawartej pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy") do łącznej wartości: 919.166.666,00 zł.

Zastawnikiem wpisanym do rejestru jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

O zawartej umowie kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2016 z 28 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z postanowieniem sądu, przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór pojazdów mechanicznych należących do Zastawcy, oddanych lub przeznaczonych do oddania do używania osobom trzecim na podstawie umów leasingu, stanowiący, zgodnie z oświadczeniem Zastawcy, organizacyjną całość, a wartość bilansowa zbioru tych pojazdów na dzień 28 kwietnia 2016 roku wynosi 789.723.759,09 zł.

Najwyższa suma zabezpieczenia z tytułu ustanowionego zastawu wynosi 1.378.749.999 zł.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem Zachodnim WBK S.A. i jakimkolwiek osobami zarządzającymi Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Kryterium uznania aktywów za znaczące – 10% kapitałów własnych Spółki.

Emitent jednocześnie informuje, że wystąpił z wnioskiem do sądu rejestrowego, o wykreślenie zastawu ustanowionego na zbiorze pojazdów i zabezpieczających wierzytelność z umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.