Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 23/2019 – Przymusowy wykup akcji Prime Car Management S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. przez PKO Leasing S.A. („PKOL”) żądania sprzedaży akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy.

Żądanie sprzedaży akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) zostało ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.

PKOL w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiada łącznie 11.244.402 akcji Spółki, co stanowi 94,4% jej kapitału zakładowego. Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 664.438 sztuk, które stanowią 5,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

Dzień Wykupu został ustalony na dzień 24 czerwca 2019 r., a cena wykupu jednej wykupywanej Akcji wynosi 23,75 zł.

Podmiotem pośredniczącym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

W związku z powyższym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 546/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW („Uchwała”}.  Zgodnie z Uchwałą Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami Spółki od dnia 18 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania