Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 24/2016 - Umowa kredytowa Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniach 24 marca 2016 roku oraz 28 czerwca 2016 roku podpisane zostały umowy kredytowe z mBankiem S.A., o wartościach odpowiednio 30.000.000,00 PLN oraz 40.000.000,00 PLN, w związku z czym łącznie wartość umów przekracza kryterium umowy znaczącej – 10% kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej wartości jest Umowa z dnia 28 czerwca 2016 r. („Umowa”) pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawca").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu do kwoty 40.000.000,00 PLN, oraz związanego z tym ustalenia najwyższej sumy zabezpieczenia (na które składają się m.in. oświadczenia Spółki i Poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 84.000.000,00 PLN, przelew wierzytelności przysługujących Prime Car Management S.A. z tytułu umów leasingu i najmu pojazdów na rzecz Kredytodawcy oraz zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów).

Umowa została zawarta do 30 czerwca 2020 roku. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej, na jednomiesięcznej stopie procentowej Wibor.

Ponadto, na podstawie Umowy, ustalono maksymalną kwotę poręczenia udzielonego Spółce przez Poręczycieli do kwoty 70.000.000,00 PLN. Poręczenie zostało udzielone do dnia 30 września 2020 roku.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umów zawartych z Kredytodawcą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami).