Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 26/2015 - Aneks do umowy znaczącej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 24 marca 2015 r. aneksu nr 14 do umowy kredytowej do kwoty 693.500.000,00 PLN z dnia 14 marca 2012 r. („Umowa”).

Stronami Umowy są Spółka, jej jednostki zależne, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i MASTERLEASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Poręczyciele”) oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie jako „Kredytodawcy”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest podwyższenie łącznej kwoty kredytów z 693.500.000,00 PLN do kwoty 793.500.000,00 PLN, tj. o kwotę 100.000.000,00 PLN, oraz związanego z tym proporcjonalnego podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia (na które składają się m.in. oświadczenia Spółki i Poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów) z kwoty 1.040.250.000,00 PLN do kwoty 1.190.250.000,00 PLN.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość Umowy zawartej z Kredytodawcami przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W związku z zawarciem aneksu nr 14 do umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r. i wynikającą z niej zmianą najwyższej sumy zabezpieczenia, zmianie uległa maksymalna kwota poręczenia udzielonego Spółce przez Poręczycieli z kwoty 1.040.250.000,00 PLN do kwoty 1.190.250.000,00 PLN. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 marca 2023 roku. Pozostałe warunki poręczenia nie uległy zmianie.