Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 28/2016 - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu „Prime Car Management” S.A.

Zarząd „Prime Car Management” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wnioskowanych zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałami na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r., a przekazanych do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 22/2016.

Zarząd Emitenta w załączeniu podaje wykaz zmian w Statucie.

Dodatkowo Zarząd informuje, że nastąpiła rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), poprzez emisję nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r. w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym dla kluczowych osób zarządzających Spółką oraz upoważnienia dla organów Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załącznik do raportu