Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 28/2017 - Zawarcie umowy emisyjnej dla programu emisji obligacji Spółki

W nawiązaniu do raportu nr 22/2017 z dnia 30 października 2017 r. oraz raportu nr 25/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”  lub  „Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Organizatorami, a także z Masterlease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Futura Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jako Poręczycielami, umowę emisyjną dotyczącą organizacji i obsługi programu emisji obligacji Spółki („Program Emisji”), oraz emisji obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji („Umowa Emisyjna”).

Program Emisji przewiduje wielokrotne emisje zabezpieczonych i zdematerializowanych obligacji kuponowych do kwoty 500.000.000 PLN, stanowiącej w każdym momencie trwania Programu Emisji, maksymalną, łączną wartość nominalną wyemitowanych przez Emitenta i niewykupionych obligacji. Wierzytelności związane z obligacjami zostaną zabezpieczone na aktywach Emitenta. Ponadto, Poręczyciele poręczą za zobowiązania Emitenta związane z emitowanymi obligacjami. W przypadku obligacji emitowanych w ramach pierwszej serii obligacji, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw, obejmującym należące do Emitenta pojazdy mechaniczne wraz z wierzytelnościami z umów leasingu dotyczących tych pojazdów, jak również zastaw rejestrowy na rachunku bankowym Emitenta, zostaną ustanowione po dniu emisji.

Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji będą emitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238, z późn.zm.) – czyli bez udostępniania ich w trybie oferty publicznej.

Umowa Emisyjna przewiduje dla obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji opcje, zgodnie z którymi w dniu emisji obligacje będą mogły być: (a) rejestrowane w ewidencji obligacji prowadzonej przez Organizatorów, (b) rejestrowane w ewidencji obligacji prowadzonej przez Organizatorów, a następnie przerejestrowane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”); (c) zarejestrowane w depozycie KDPW. Przy czym w przypadku realizacji opcji (b) lub (c) wspomnianych powyżej będzie istniała możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu i notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z ustanowieniem Programu Emisji Spółka rozważa, w zależności od warunków rynkowych, przeprowadzenie w okresie dwóch miesięcy emisji pierwszej serii obligacji o zapadalności 3 lata i łącznej wartości nominalnej 200.000.000 PLN, z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia kwoty emisji.

Zarząd Emitenta wskazuje, że szczegółowe parametry emisji pierwszej serii obligacji Spółki dokonywanej w ramach Programu Emisji zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje.

Zarząd Spółki informuje, że w najbliższym czasie, w ramach realizacji wspomnianego Programu Emisji i Umowy Emisyjnej Spółka przewiduje zawieranie również innych umów oraz składanie oświadczeń niezbędnych dla ich realizacji, w tym do ustanowienia administratora zastawu stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1278, z późn.zm.) oraz do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności wynikających z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji.

O dalszym przebiegu działań w ramach Programu Emisji Spółka będzie informować w odrębnych komunikatach.