Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 29/2018 – Uchwała o wypłacie dywidendy warunkowej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej w wysokości 11.908.840,00 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 1,00 (słownie: jeden złoty 00/100) na jedną akcję, oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25.420.518,04 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście złotych 04/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 11.908.840 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 29 września 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2018 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że wypłata dywidendy na warunkach opisanych powyżej nastąpi pod warunkiem, że wartość wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne), zdefiniowanego jako Zadłużenie Grupy Kapitałowej przez Kapitały Własne Grupy, wyliczonego przez Spółkę w oparciu o Kwartalny Raport Finansowy „Prime Car Management” S.A. za trzeci kwartał 2018 r., będzie niższa o co najmniej 0,2 od najniższej wartości analogicznego wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne) przewidzianego w jakiejkolwiek funkcjonującej umowie o finansowanie zawartej przez Spółkę („Spełnienie Warunku Dywidendy”), a wyliczenie wskaźnika nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2018 roku (włącznie). W przypadku braku Spełnienia Warunku Dywidendy, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04 zł zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe