Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 30/2017 - Rozliczenie emisji obligacji serii 1/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. dotyczącego uchwały Zarządu „Prime Car Management” S.A. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii 1/2017 oraz zatwierdzenia Warunków Emisji obligacji serii 1/2017, Zarząd „Prime Car Management” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że dokonał w dniu dzisiejszym emisji i przydziału obligacji  serii 1/2017, a co za tym idzie emisja obligacji serii 1/2017 doszła do skutku.

Obligacje Serii 1/2017 zostały prawidłowo opłacone przez wszystkich inwestorów, na rzecz których dokonano przydziału.

Wyemitowanych zostało 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk zabezpieczonych obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii 1/2017”).

Obligacje Serii 1/2017 są oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach kwartalnych. Oprocentowanie jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę w wysokości 1,7%.

Wykup Obligacji Serii 1/2017 nastąpi w dniu 21 grudnia 2020 r.

Obligacje Serii 1/2017 zostały zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Depozytariusz) oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Sub-Depozytariusz) zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach, przy czym do dnia 30 kwietnia 2018 r. Obligacje Serii 1/2017 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A, o czym Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Emisja Obligacji Serii 1/2017 została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach.