Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 30K/2015 - Korekta raportu nr 30/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zawierającego  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lipca 2015r.

Korektą objęte są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe:

Było:

Temat raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powinno być:

Temat raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W treści ogłoszenia:

Było:

Dodanie po § 5 statutu Spółki § 51 statutu Spółki o następującym brzmieniu:

㤠51

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 595.442,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Powinno być:

㤠51

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Omyłka wynikała z przeprowadzenia błędnego rachunku.

W treści projektu uchwały: w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich

W § 2 ust. 3

Było:

3. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 595.442,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.

Powinno być:

3. W związku z realizacją Programu Opcji Menedżerskich kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę 1.190.884,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.”

W treści projektu uchwały: w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki

W par. 12 ust. 1

Było:

§ 12

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 595.442,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 595.442 (pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („Akcje Nowej Emisji”).

Powinno być:

§ 12

1.W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą 1.190.884,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) w drodze emisji nie więcej niż 595.442 (pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej po 2,00 (dwa) złote każda akcja („Akcje Nowej Emisji”).

W treści projektu uchwały: w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Było:

㤠51

  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 595.442,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

A powinno być:

㤠51

  1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.

Jednolita treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał zawierających w/w korekty stanowi treść załączników do niniejszego raportu.

W pozostałym zakresie treść raportu oraz załączników nie podlega zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Załączniki do raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał NWZA