Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 35/2015 – Zgłoszenie przez akcjonariusza ING OFE projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza ING Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Fundusz") reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwa Emerytalne S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następujących projektów uchwał dotyczących punktu 4 i 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.:

Projekt uchwały dotyczący punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 22 lipca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [•], PESEL [•], na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 lipca 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - równowartość w złotych 2 500 EUR (słownie: dwa tysiące pięćset EUR) brutto miesięcznie,

b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – równowartość w złotych 2 000 EUR (słownie: dwa tysiące EUR) brutto miesięcznie,

c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – równowartość w złotych 1 000 EUR (słownie: tysiąc EUR) brutto miesięcznie.

3. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:

a) dla przewodniczącego komitetu – równowartość w złotych 500 EUR (słownie: pięćset EUR) brutto miesięcznie,

b) dla pozostałych członków komitetu – równowartość w złotych 250 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt EUR) brutto miesięcznie.

4. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

1. Traci moc § 2 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.

2. Traci moc § 2 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.

3. Traci moc § 2 uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.

4. Traci moc § 2 uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.