Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 3K/2014 - Korekta raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) koryguje raport bieżący nr 3/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku uzupełniając informację dotyczącą otrzymanego od Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez dodanie pierwszego akapitu w brzmieniu:

„Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).”

Ponadto zarząd Spółki prostuje oczywistą omyłkę pisarską, która wystąpiła w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku. W raporcie tym, w akapicie trzecim błędnie podano informację dotyczącą procentowego udziału liczby głosów Fleet Holdings S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po zbyciu akcji w ramach Oferty.

Było:
„Po zbyciu akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiada 7.145.304 akcje Spółki, stanowiące 60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 7.145.304 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Jest:
„Po zbyciu akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiada 7.145.304 akcje Spółki, stanowiące 60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 7.145.304 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

W związku z powyższym zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu:

Zarząd spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Zmniejszenie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia łącznie 4.763.536 akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („Oferta”). Zbycie akcji Spółki w ramach Oferty nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Przed zbyciem akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiadał 11.908.840 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania  11.908.840 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po zbyciu akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiada 7.145.304 akcje Spółki, stanowiące 60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 7.145.304 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.