Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 4/2015 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o dokonanie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) w następujący sposób:

1)     kwotę w wysokości 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 3,61 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy);

2)     kwotę w wysokości 14.450.507.72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 15 kwietnia 2015 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 22 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.