Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 43/2015 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22 lipca 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 postanowiło, iż Rada Nadzorcza I Wspólnej Kadencji składać będzie się z 7 (siedmiu) członków. Jednocześnie Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2015 roku utraciła moc.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji:

- Tomasza Bieske

- Artura Kucharskiego

- Marcina Tobora

- Artura Piotra Jędrzejewskiego

- Raimondo Eggink

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Tomasza Bieske, Pana Artura Kucharskiego, Pana Marcina Tobora, Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego oraz Pana Raimondo Eggink spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w § 22 statutu Spółki.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej kadencji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.