Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 5/2015 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2015 r. o rozporządzenie zyskiem netto w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100), osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2014 poprzez przeznaczenie kwoty 42.990.912,40 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 40/100) na wypłatę dywidendy oraz kwoty 14.450.507,72 zł (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedem złotych 72/100) na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o rozporządzeniu zyskiem netto w wysokości 57.441.420,12 zł, osiągniętym przez Prime Car Management w roku obrotowym 2014, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.