Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 5/2017 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2016, 26/2016 oraz 36/2016 informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2017 roku aneksu do umowy kredytowej z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Prime Car Management S.A., jako kredytobiorcą, jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Bankiem Zachodnmi WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechną Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Kredytodawcy") oraz Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, jako  dodatkowym kredytodawcą.

Przedmiotem aneksu jest:

  • zwiększenie przyznanego kredytu terminowego w PLN o 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) do łącznej kwoty 1.279.166.666,00 (słownie: miliard dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych),
  • zmniejszenie marży kredytowej dla ciągnień dokonanych po dniu 30 marca 2017 r.
  • obniżenie od dnia 01.04.2017r. prowizji od zaangażowania,
  • wydłużenie o 12 miesięcy tj. do dnia 30.03.2018r. okresu dostępności kredytu,
  • rezygnacja z części wskaźników finansowych,
  • usunięcie zapisów dotyczących dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości odpowiadającej opłacie poniesionej przez Kredytodawców na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wskutek zawartego aneksu zmianie ulegają także wybrane zabezpieczenia umowy kredytowej. W zwiększonej kwocie ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.918.749.999 PLN (słownie:  miliard dziewięćset osiemnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Pozostałe zapisy aneksu do Umowy nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju umów kredytowych.

Podstawa prawna szczegółowa:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne