Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 51/2019 – Uzupełnienie raportów 49/2019 i 50/2019 – Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Prime Car Management S.A.

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 49/2019 i 50/2019 z dnia 10 października 2019 roku niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe pana Mirosława Grzelaka – Prezesa Zarządu Spółki oraz pana Tomasza Kuleszy – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Mirosław Grzelak zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO Leasing, nadzorując obszar finansów i rachunkowości. Z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego związany jest od 1998 roku, gdzie pracował m.in. w departamentach Ryzyka Rynkowego, Bankowości Detalicznej oraz Kontrolingu Detalicznego. Od 2007 roku związany z Departamentem Planowania i Kontrolingu, w którym przez 12 lat pełnił funkcję dyrektora. Ekspert w zakresie budżetowania, raportowania, analiz i kontrolingu zarządczego.

Jest absolwentem bankowości na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe Warszawskiego Instytutu Bankowości. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu kontrolingu bankowego, oceny rentowności produktów bankowych, metod alokacji kosztów i kapitałów oraz zarządzania.

Pan Mirosław Grzelak jest Wiceprezesem Zarządu PKO Leasing S.A. Nie jest to działalność konkurencyjna.

Pan Mirosław Grzelak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mirosław Grzelak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Kulesza w dniu 1 czerwca 2019 roku został powołany do składu Zarządu Prime Car Management S.A. jako Członek jej Zarządu. Z branżą CFM związany jest od 2002 roku. Swoje doświadczenie zdobywał budując jedną z pierwszych firm wynajmu długoterminowego na polskim rynku - Debis Car Fleet Management (późniejszy Daimler Fleet Management) oraz pracując w Masterlease. Od 2007 roku związany z grupami bankowymi, m.in. z Grupą Santander, a od marca 2010 roku w strukturach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. W PKO Leasing zarządza Departamentem Sprzedaży. Był odpowiedzialny za połączenie spółek Raiffeisen Leasing oraz PKO Leasing w obszarze biznesowym.

Ukończył Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego, studia na kierunku Marketing i Zarządzanie – specjalizacja zarządzanie organizacjami.

Pan Tomasz Kulesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Kulesza nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.