Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 53/2019 – Wcześniejszy wykup przez Emitenta obligacji serii 1/2017

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu 2.356 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii 1/2017 o wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 235.600.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPRMCM00055 („Obligacje”), wyemitowanych w dniu 21 grudnia 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 21 grudnia 2020 r.

Datą Wcześniejszego Wykupu Obligacji będzie Data Płatności Odsetek za 8 Okres Odsetkowy, która przypada w dniu 21 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem pkt 7.3.2. Warunków Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, powiększonej o premię oraz kwotę odsetek narosłych do Daty Wcześniejszego Wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi punkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (…).