Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 55/2015 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 24 kwietnia 2015 r. nr 26/2015 r. Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego ws. umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r. ("Umowa"), w związku z kolejno zawartymi aneksami do Umowy, jej wartość wynosi 880.000.000,00 PLN.

Aneksem o największej wartości jest Aneks nr 17 zawarty w dniu 27 listopada 2015 r. („Aneks”) pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy").

Przedmiotem Aneksu do Umowy jest podwyższenie łącznej kwoty kredytów z kwoty 842.500.000,00 PLN do kwoty 880.000.000 PLN, tj. o kwotę 37.500.000,00 PL oraz związanego z tym proporcjonalnego podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia (na które składają się m.in. oświadczenia Spółki i Poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów) z kwoty 1.263.750.000,00 PLN do kwoty 1.320.000.000,00 PLN.

Ponadto na podstawie Aneksu, zmianie uległa maksymalna kwota poręczenia udzielonego Spółce przez Poręczycieli do kwoty 1.320.000.000  PLN. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 marca 2023 roku. Pozostałe warunki poręczenia nie uległy zmianie.

Pozostałe zapisy Aneksu nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju aneksów do umów kredytowych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość Umowy zawartej z Kredytodawcami przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami).