Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 56/2015 - Aneks do umowy kredytowej Prime Car Management S.A.

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego (raport 55/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.) w sprawie aneksu do  umowy kredytowej z dnia 14 marca 2012 r. ("Umowa"), w związku z zawarciem w dniu dzisiejszym kolejnego aneksu, aktualna wartość Umowy wynosi 930.000.000,00 PLN.

Ww. Aneks nr 18 („Aneks”) zawarty został pomiędzy Spółką, jako kredytobiorcą,  jej jednostkami zależnymi, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i MASTERLEASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Poręczyciele") oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy").

Przedmiotem Aneksu do Umowy jest podwyższenie łącznej kwoty kredytów z kwoty 880.000.000,00 PLN do kwoty 930.000.000,00 PLN, tj. o kwotę 50.000.000,00 PLN oraz związanego z tym proporcjonalnego podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia (na które składają się m.in. oświadczenia Spółki i Poręczycieli o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe oraz zastaw rejestrowy na zbiorze pojazdów) z kwoty 1.320.000,00 PLN do kwoty 1.395.000.000,00 PLN.

Ponadto na podstawie Aneksu, zmianie uległa maksymalna kwota poręczenia udzielonego Spółce przez Poręczycieli do kwoty 1.395.000.000,00 PLN. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 marca 2023 roku. Pozostałe warunki poręczenia nie uległy zmianie.

Pozostałe zapisy Aneksu nie odbiegają w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju aneksów do umów kredytowych. 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość Umowy zawartej z Kredytodawcami przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami)