Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 7/2015 - Aneks do umowy znaczącej

Zarząd Prime Car Management S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 133 ze zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o obustronnym podpisaniu w dniu 20 marca 2015 r. aneksu nr 12 do umowy kredytowej do kwoty 693.500.000,00 PLN z dnia 14 marca 2012 r. („Umowa”).

Stronami Umowy są Spółka, jej jednostki zależne, tj. Futura Leasing S.A. z siedzibą w Gdańsku i MASTERLEASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Poręczyciele”) oraz Ing Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie jako „Kredytodawcy”).

Przedmiotem aneksu do Umowy jest zmiana definicji „Dozwolonych Świadczeń” poprzez wykreślenie z niej fragmentu dotyczącego ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy przez Emitenta, w którym określona została maksymalna wysokość dywidendy możliwej do wypłacenia przez Prime Car Management S.A. na poziomie nie przekraczającym 75% zysku osiągniętego w poprzedzającym roku obrotowym.