Styczeń 2021r.
P W Ś C P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 8/2015 - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następującego projektu uchwały dotyczącej punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 13 marca 2015 r.:

Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy

i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) przeznacza w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dywidendę w łącznej kwocie 62.640.498,40 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100), na którą składa się zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 57.441.420,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 12/100) oraz kwota 5.199.078,28 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 28/100) z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach ubiegłych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 kwietnia 2015 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.