Marzec 2021r.
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr 8/2019 – Podjęcie decyzji od odstąpieniu od polityki dywidendowej i wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, ocena Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od przyjętej w Spółce polityki dywidendowej, ostatnio zmodyfikowanej przez Zarząd Spółki w dniu 2 czerwca 2018 roku, która zakłada, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy Kapitałowej Spółki oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłatę dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018-2020 w kwocie od 1,00 PLN do 2,00 PLN na akcję.

W związku z powyższym Zarząd Spółki w dniu 27 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
wniosku o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 6.527.704,39 zł w taki sposób, że cały zysk netto zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.  

Rekomendowany przez Zarząd sposób podziału zysku uzasadniony jest potrzebą zapewnienia Spółce niezbędnego poziomu kapitałów własnych do budowania długoterminowych planów finansowania działalności operacyjnej. Wobec niższego wyniku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową Spółki w roku 2018 w porównaniu z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz utrzymującego się słabego sentymentu rynków finansowych dla programów emisji obligacji korporacyjnych, dysponowanie wyższą bazą kapitałową poprawia pozycję Spółki na rynku finansowania dłużnego.

Rada Nadzorcza w dniu 27 marca 2019 roku pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek o podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.