Sierpień 2019r.
P W Ś C P S N
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Raport nr EBI 1/2018 dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prime Car Management Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

W związku z:
- zatwierdzeniem i przyjęciem przez Zarząd „Polityki różnorodności” Spółka przyjęła do stosowania zasadę: I.Z.1.15.,
- zatwierdzeniem i przyjęciem przez Zarząd „Polityki wynagrodzeń” Spółka przyjęła do stosowania zasadę: VI.Z.4 oraz rekomendację: VI.R.1.
W pozostałym zakresie nie nastąpiły zmiany.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka nie podjęła decyzji o publikowaniu prognoz finansowych.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zważywszy na wysokie koszty i ryzyka Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu transmisję obrad walnego zgromadzenia. Wobec tego nie będą zamieszane na korporacyjnej stronie internetowej informacje w zakresie planowanej transmisji obrad WZ.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Zarządu dotychczasowa forma dokumentowania przebiegu obrad zapewnia transparentność oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Emitent przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje je na stronie internetowej, zatem inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zważywszy na wysokie koszty i ryzyka Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższej zasady. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich Akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania Akcjonariuszy Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości.


Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana częściowo. Spółka nie posiada regulacji wewnętrznych określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów. Jednakże odpowiednie postanowienia regulaminów organów zawierają wytyczne w zakresie postępowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie informowania i postępowania w przypadku możliwego zaistnienia konfliktów interesów.

GPW dobre praktyki Prime Car Management S.A.