Maj 2021r.
P W Ś C P S N
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Kontakt

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
ul. Polanki 4
80 - 308 Gdańsk
T: (+48) 58 340 44 00

Centrum Techniczne
T: (+48) 58 340 44 01

Newsletter
Jeśli chcą Państwo otrzymywać aktualnosci o działalności Prime Car Management a także najnowsze raporty proszę podać adres email poniżej.
zapisz wypisz

Polityka różnorodności w Grupie Masterlease

Grupa Masterlease we wszystkich swoich działaniach kieruje się zasadą równego traktowania oraz kreuje przyjazne środowisko pracy, w którym każda osoba ma możliwość rozwijać swój potencjał
i realizować zadania w atmosferze szacunku oraz równego traktowania.

Pracownicy Grupy Masterlease są równo traktowani w miejscu pracy, co oznacza niedyskryminowanie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu
 na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę zatrudnienia czy staż pracy.

 

W Grupie Masterlease polityka różnorodności przejawia się m.in. budowaniem zróżnicowanych zespołów pod względem wieku i płci, co umożliwia szerszą perspektywę i kreatywność, wzajemne wsparcie oraz transfer wiedzy, co przyczynia się do osiągania przez zespół lepszych wyników.
W firmie promowane są wartości szanujące różnorodność oraz organizowane są akcje charytatywne. W procesie rekrutacji kluczową rolę pełnią kompetencje kandydata, a żadna z osób nie jest dyskryminowana w procesie ze względu na jakąkolwiek cechę osobistą. Kadra kierownicza składa się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku i w tym obszarze zapewniona jest różnorodność dająca szeroką perspektywę oraz wzajemną inspirację przy wymianie poglądów, co przyczynia się
z kolei do realizacji celów strategicznych firmy.

W Grupie Masterlease wspierany  jest rozwój pracowników, firma dofinansowuje inicjatywy rozwojowe zatrudnionych osób, jak również jest otwarta na zmianę miejsca pracy w ramach organizacji i wspiera pracowników w osiągnięciu wymaganych kompetencji w nowej roli. Od wielu lat firma finansuje pracownikom lekcje języka angielskiego oraz uzyskiwanie certyfikatów językowych. Wspierane są również wszelkie akcje sportowe. Firma stawia na miłą atmosferę współpracy, opartą na zaufaniu, chętnie również wspiera pracowników w godzeniu ról zawodowych i prywatnych oraz jest elastyczna
w zakresie dostosowania czasu pracy do indywidualnych potrzeb.

Pracownicy mają też równy dostęp do benefitów, świadczeń dodatkowych, możliwości kształcenia się, uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze integracyjnym.

W firmie ma miejsce również aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Powołana została Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi oraz wdrożono procedurę postępowania na wypadek występowania sytuacji o charakterze mobbingu. Pracownicy odbywają też regularne szkolenia,
w których omawiane są zagadnienia związane z tematyką działań o charakterze dyskryminującym
i mobbingu.

Grupa Masterlease swoimi działaniami dąży do zapewnienia miłej atmosfery pracy, opartej
na szacunku, zrozumieniu i współpracy oraz umożliwienia wszystkim pracownikom równych szans
w rozwoju swojego potencjału.